logo.png
שחזור

 

לוקליזציה של אבן חדשה, והתאמה לאבן המקורית של הפרוייקט.

גימורים מיוחדים על מנת להתאים את האבן לטקסטורה המקורית.

פירוק המבנה תחת פיקוח למטרת בנייתו מחדש לאחר חיזוק היסודות.

החברה מקצה לכל פרוייקט צוות עובדים מקצועי ומנהלי אתר שמסוגלים לעבוד בכפוף לתנאים וללוחות הזמנים של הפרוייקט.

הצוותים המקצועיים של החברה כוללים מהנדסים, אדריכלים, מתאמי פרוייקטים ומנהלי אתרים.