logo.png
קטלוגים
קטלוג מוצרים ופרויקטים   קטלוג פרויקטים
 
הקטלוג מציג מידע לגבי המוצרים, הפרויקטים והשירותים של חברת גני ירושלים. הורדת PDF   הקטלוג מציג מידע לגבי הפורטפוליו, והשירותים של חב' גני ירושלים.   הורדת PDF
עלון פרויקטים   אוגדן אדריכלות של גני ירושלים
  jgsw_architectural_binder.jpg
עלון המציג את המוצרים והשירותים המוצעים ע"י גני ירושלים לצד תמונות מפרויקטים נבחרים.   הורדת PDF  

בקרוב: אוגדן אדריכלות לאבן טבעית. קלסר מקיף הכולל את כל המידע לגבי אבן טבעית.

עלון הכנסיות   קטלוג בתי מגורים
 
עלון המציג מידע לגבי השירותים והמוצרים הייחודיים שעוצבו ותוכננו במיוחד לפרויקטים של כנסיות.  הורדת PDF   מבחר תמונות מפרויקטים של בתי מגורים. בחנו את המוצרים הייחודיים לפרויקט שלכם.  הורדת PDF
בריכות ומתקני מים   מתכנון עד לייצור
 
מבחר תמונות מפרויקטים של גני ירושלים המשלבים מים ואבן. בחנו את העיצובים היפים והאלמנטים המיוחדים.  הורדת PDF   לימדו על הפרויקטים הייחודים של גני ירושלים: מהשלבים הראשוניים של תכנון ועיצוב עד ייצור והשלמת הפרויקט.   הורדת PDF
סקירת פרויקטים שהושלמו -2010   סקירת פרויקטים שהושלמו -2009
 
סקירה המציגה תמונות ומידע טכני על פרויקטים נבחרים שהושלמו בשנת 2010.  הורדת PDF   סקירה המציגה תמונות ומידע טכני על פרויקטים נבחרים שהושלמו בשנת 2010.  הורדת PDF
מוצרי פיתוח מאבן טבעית    

   
הקטלוג מציג אוסף מוצרי פיתוח סטנדרטיים אבן טבעית לצד מוצרים נוספים מתוך אין ספור אפשרויות הניתנות לביצוע מהאבן הטבעית.  הורדת PDF